Modernizacja obiektów przemysłowych

Modernizacja instalacji technologicznych

Konieczność przeprowadzenia modernizacji instalacji technologicznych wynika nie tylko z prowadzonych przez przedsiębiorcę działań wizerunkowych, ale też ma duży wpływ na bezpieczeństwo. Ponadto, dostarczając usługi z tego zakresu, chcemy wspierać przedsiębiorców szukających sposobu na unowocześnienie swoich miejsc pracy i zoptymalizowanie podejmowanych procesów technologicznych. To sprawia, że firma nie tylko zwiększa swoje obroty, ale też zyskuje uznanie jako partner biznesowy godny zaufania.

przemysłowe instalacje elektryczne

Modernizacja: Przemysłowe instalacje elektryczne, HVAC i sanitarne

W zależności od planowanego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz aktualnego stanu technicznego instalacji modernizacji poddaje się:

 • przemysłowe instalacje elektryczne,
 • przemysłowe instalacje sanitarne,
 • przemysłowe instalacje HVAC.

Szczególnie ważnym elementem tego procesu jest dostosowanie eksploatowanych instalacji do aktualnych norm i wytycznych dotyczących m.in. ochrony środowiska naturalnego oraz racjonalnej gospodarki zasobami i odpadami. W efekcie powyższego przemysłowe instalacje elektryczne są coraz częściej integrowane z fotowoltaiką, podczas gdy instalacje HVAC wykorzystują możliwości oferowane przez ekologiczne urządzenia grzewcze takie jak pompy ciepła. To wszystko przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów przemysłowych i ograniczenie ich negatywnego wpływu na otoczenie.

Zakres usług modernizacyjnych: Instalacje przemysłowe i technologiczne

Modernizacja instalacji technologicznych to zazwyczaj złożony proces, który ma na celu poprawienie wizerunku, bezpieczeństwa i wydajności prowadzonych prac. Zanim przystąpimy do pracy chcemy dokładnie poznać Twoje oczekiwania. Pozwoli nam to zaplanować cały proces w taki sposób, aby przebiegł sprawnie i zakończył się sukcesem.

Mamy przez to na myśli realizację takich czynności jak:

 • projekt i wykonanie przenośników taśmowych oraz innych urządzeń technologicznych,
 • wykonanie fundamentowania pod maszyny – wszelkie prasy, tekturnice, drukarki przemysłowe w przetwórniach papierów i wiele więcej,
 • modernizację instalacji przemysłowych, takich jak przemysłowe instalacje elektryczne, instalacje HVAC i sanitarne poprzez ich unowocześnienie i zoptymalizowanie zachodzących z ich udziałem procesów technologicznych,
 • zmiana aranżacji pod kątem nowych technologii produkcyjnych.

Działamy na rzecz różnych zleceniodawców, głównie właścicieli obiektów przemysłowych, rolniczych, ale też handlowych czy sportowych.

przemysłowe instalacje hvac

Przemysłowe instalacje elektryczne, HVAC i sanitarne: Dlaczego warto planować ich modernizację?

Okresowa modernizacja obiektów przemysłowych, w tym eksploatowanych w nich instalacji pozwala na:

 • poprawę bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • poprawę ergonomii obsługiwanych procesów technologicznych,
 • obniżenie kosztów eksploatacji obiektu,
 • obniżenie kosztów realizacji procesów technologicznych.

Jednocześnie, dzięki rozwojowi technologii w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych modernizacja obiektów przemysłowych stwarza przestrzeń do częściowego lub całkowitego uniezależnienia się do dostaw energii elektrycznej i cieplnej z zewnątrz. Dla wielu firm to szansa na podniesienie wydajności procesów produkcyjnych i uniezależnienie się od wahań cen na rynku podstawowych surowców energetycznych, za którymi najczęściej idą wysokie podwyżki.

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem kompleksowej modernizacji obiektu przemysłowego zachęcamy do kontaktu. W zależności od specyfiki obiektu oraz Państwa potrzeb możemy zaproponować usługi związane z modernizacją instalacji technologicznych i przemysłowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adaptacji biur produkcyjnych!