Modernisation of industrial facilities

Modernisation of technological installations

The need to upgrade technological installations is not only due to the image efforts carried out by the entrepreneur, but also has a major impact on safety. Furthermore, by providing services in this area, we want to support entrepreneurs looking for ways to modernise their workplaces and optimise the technological processes they undertake. This means that such company not only increases its turnover, but also gains recognition as a trustworthy business partner.

przemysłowe instalacje elektryczne

Modernizacja: Przemysłowe instalacje elektryczne, HVAC i sanitarne

W zależności od planowanego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz aktualnego stanu technicznego instalacji modernizacji poddaje się:

 • przemysłowe instalacje elektryczne,
 • przemysłowe instalacje sanitarne,
 • przemysłowe instalacje HVAC.

Szczególnie ważnym elementem tego procesu jest dostosowanie eksploatowanych instalacji do aktualnych norm i wytycznych dotyczących m.in. ochrony środowiska naturalnego oraz racjonalnej gospodarki zasobami i odpadami. W efekcie powyższego przemysłowe instalacje elektryczne są coraz częściej integrowane z fotowoltaiką, podczas gdy instalacje HVAC wykorzystują możliwości oferowane przez ekologiczne urządzenia grzewcze takie jak pompy ciepła. To wszystko przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów przemysłowych i ograniczenie ich negatywnego wpływu na otoczenie.

Zakres usług modernizacyjnych: Instalacje przemysłowe i technologiczne

Modernisation of technological installations is usually a complex process aimed at improving the image, safety and efficiency of the works carried out. Before we start work, we need to know your expectations in detail. This will allow us to plan the entire process in such a way that it runs smoothly and is fully successful.

It means the planned implementation of activities such as:

 • design and manufacture of belt conveyors and other technological devices,
 • execution of foundations for machines - all presses, cardboard, industrial printers in paper processing plants and much more,
 • modernizację instalacji przemysłowych, takich jak przemysłowe instalacje elektryczne, instalacje HVAC i sanitarne poprzez ich unowocześnienie i zoptymalizowanie zachodzących z ich udziałem procesów technologicznych,
 • rearrangement in terms of new production technologies.

We act for a variety of clients, mainly owners of industrial and agricultural premises, but also commercial or sports facilities.

przemysłowe instalacje hvac

Przemysłowe instalacje elektryczne, HVAC i sanitarne: Dlaczego warto planować ich modernizację?

Okresowa modernizacja obiektów przemysłowych, w tym eksploatowanych w nich instalacji pozwala na:

 • poprawę bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • poprawę ergonomii obsługiwanych procesów technologicznych,
 • obniżenie kosztów eksploatacji obiektu,
 • obniżenie kosztów realizacji procesów technologicznych.

Jednocześnie, dzięki rozwojowi technologii w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych modernizacja obiektów przemysłowych stwarza przestrzeń do częściowego lub całkowitego uniezależnienia się do dostaw energii elektrycznej i cieplnej z zewnątrz. Dla wielu firm to szansa na podniesienie wydajności procesów produkcyjnych i uniezależnienie się od wahań cen na rynku podstawowych surowców energetycznych, za którymi najczęściej idą wysokie podwyżki.

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem kompleksowej modernizacji obiektu przemysłowego zachęcamy do kontaktu. W zależności od specyfiki obiektu oraz Państwa potrzeb możemy zaproponować usługi związane z modernizacją instalacji technologicznych i przemysłowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adaptacji biur produkcyjnych!